• Blog
 • Rezerwuj i zyskaj: Bon 50 złotych do wykorzystania na platformie Allegro

Rezerwuj i zyskaj: Bon 50 złotych do wykorzystania na platformie Allegro

FajnyCzas.pl
2022-01-01
Zarezerwuj dowolny obóz lub zimowisko na portalu FajnyCzas.pl, a otrzymasz Bon 50 złotych do wykorzystania na platformie Allegro za darmo!


REGULAMIN PROMOCJI “Rezerwuj i zyskaj: Bon 50 złotych do wykorzystania na platformie Allegro!”

Organizator

Organizatorem promocji "Rezerwuj i zyskaj: Bon 50 złotych do wykorzystania na platformie Allegro!" jest Julia Pisarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mente Spółka Akcyjna, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, NIP 7282875373, KRS 0001044782

Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 22.11.2023 do dnia 30.11.2023.
 2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy ofert zawartych w serwisie fajnyczas.pl


Warunki Promocji
Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które spełnią łącznie poniższe warunki:

 1. w okresie obowiązywania Promocji, Uczestnik, za pośrednictwem serwisu fajnyczas.pl, dokona rezerwacji co najmniej jednej oferty na  zimowiska, kolonie i obozy w serwisie,
 2. Uczestnik dokona zapłaty pełnej ceny za wybraną ofertę do dnia 30.11.2023,
 3. Uczestnik nie anuluje rezerwacji, jeśli możliwość anulowania została przewidziana dla wybranej oferty.


Nagrody

 1. Każdy Uczestnik, który spełni Warunki Promocji, otrzyma Bon 50 złotych do wykorzystania na platformie Allegro wartości 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 2. Wartość BONU każdorazowo wynosi  50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych), niezależnie od ceny dokonanej przez Uczestnika rezerwacji.
 3. W przypadku dokonania przez Uczestnika więcej niż jednej rezerwacji w ramach tej samej lub kilku ofert w serwisie fajnyczas.pl, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych Warunków Promocji.
 4. Bony mają postać elektroniczną i będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 5. Uczestnik jest uprawniony, nie zobowiązany do wykorzystania bonu przez 12 miesięcy od dokonania pełnej opłaty za rezerwację. Nieodebranie wiadomości zawierającej e-bilet lub niewykorzystanie biletu elektronicznego nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika względem Organizatora.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji po otrzymaniu biletu elektronicznego, Uczestnik zobowiązany jest do jej zwrotu. Jeśli do tego czasu bon zostanie przez Uczestnika wykorzystany w całości lub w części, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartość przekazanego bonu, w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego anulowania rezerwacji, na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 81 1050 1461 1000 0090 3298 2721. 
 7. Korzystanie z bonu elektronicznego odbywa się na zasadach ustalonych w Regulaminie sprzedaży kart podarunkowych, dostępnym na stronie internetowej https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR 


Podatek
Bilety elektroniczne przekazane Uczestnikom w ramach Promocji są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklamacja

 1. Prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących niezgodności prowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje mogą być kierowane przez Uczestników na adres e-mail kontakt@fajnyczas.pl
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie czternastu dni od dnia wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego doszło do zawinionego przez Organizatora naruszenia zasad odbywania Promocji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny opis sytuacji, która spowodowała wniesienie reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie czternastu dni od dnia jej wpływu do Organizatora. Odpowiedź zawierająca rozpatrzenie reklamacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika, a w przypadku jego niewskazania, na adres, z którego reklamacja została przesłana.


Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany w treści Regulaminu mogą zostać wprowadzone z siedmiodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej www.fajnyczas.pl
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.fajnyczas.pl/blog/rezerwuj-i-zyskaj:-bon-50-zlotych-do-wykorzystania-na-platformie-allegro

 

System rezerwacji dostarczony przez

Mente S.A.

Plac Zwycięstwa 2

90-312 Łódź

NIP 7282875373

kontakt@fajnyczas.pl

+48 798 217 658

Partner płatności
Przelewy24 logo
2023 Mente S.A.