POL
  • Projekty UE

Poznajmy się bliżej

Projekty UE

Poddziałanie: II.3.1 INNOWACJE W MŚP

Nazwa beneficjenta Mente Julia Chruścielewska

Wartość ogółem projektu 460 500,00

Kwota Dofinansowania 323 000,00

Okres realizacji: IV kwartał 2020- III kwartał 2022

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Logo UE Project